Oplev Karrieretanken

KarriereTanken hjælper elever på de gymnasiale uddannelser med at træffe det rette uddannelses- og karrierevalg. Når jeres gymnasieelever møder uddannelsessteder og virksomheder på KarriereTanken, er det via direkte dialog og inspirerende karriereoplæg.

Karrierelæring

KarriereTanken er en unik mulighed for gymnasierne for at arbejde med Karrierelæring, både før, under og efter arrangementet. Manova udarbejder refleksionsøvelser samt fagligt relevante cases, som faglærerne kan anvende i undervisningen til at styrke gymnasieelevernes karrierekompetencer.

SÅDAN FORDELES ELEVENS TID

Eleverne ankommer fra forskellige gymnasier af flere omgange. Hver omgang tager i alt 90 minutter, hvor der først er mulighed for at snakke med organisationerne og uddannelsesinstitutionerne i dialogområdet. Herefter skal eleverne deltage i to Karriereoplæg, som de selv vælger.

DIALOGOMRÅDE 45 MIN

I dialogområdet kommer gymnasieeleverne i dialog med rollemodeller fra videregående uddannelser, organisationer og sabbatårsmuligheder. Her kan eleverne frit stille spørgsmål og få relevante svar. Med denne form for dialog får gymnasieeleverne også mulighed for at få afklaret og afstemt deres forventninger til de faglige, sociale og karrieremæssige aspekter, der er i uddannelsen eller virksomheden.

Karriereoplæg 20 MIN

Rollemodeller fra udvalgte videregående uddannelser og organisationer afholder relevante Karriereoplæg. Alle Karriereoplæg har til formål at være nærværende og samtidig give et realistisk indtryk af uddannelserne og virksomhederne, det faglige niveau samt karriereperspektivet.

5 MIN SKIFT TIL NYT KARRIEREOPLÆG

Karriereoplæg 20 MIN

Oplægsholderne fra de videregående uddannelser og organisationer har til formål at inspirere og informere gymnasieeleverne om uddannelsesvalg og karrierevalg. Igennem karriereoplæg får gymnasieeleverne et realistisk indtryk af studieretningerne, jobmulighederne og det faglige niveau.

90 MIN I ALT

Forberedelse af eleverne

Vi vil gerne inspirere og forberede eleverne i forbindelse med KarriereTanken. Få et indblik i, hvordan du kan anvende refleksionsøvelser i undervisningen inden besøget, så at eleverne bliver mere målrettet og bevidste om, hvordan de får det optimale ud af at deltage på KarriereTanken.

Praktisk information

KARRIERETANKEN TILPASSES UNDERVISNINGEN
KarriereTankens fokus er at forstyrre undervisningen mindst muligt og herefter skabe en professionel ramme for mødet mellem de unge, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.

MØDEPLIGT
Det er et krav, at de tilmeldte elever på KarriereTanken er forpligtet til at deltage aktivt i 90 minutter. Alle gymnasier indgår en aftale om mødepligt med Manova for at sikre, at de videregående uddannelser og organisationer møder det aftalte elevantal.

VÆRTSSKOLENS ROLLE
Værtsskolen sørger for lokaler til messen (halområde) og 6 lokaler til karriereoplæggene.

GÆSTESKOLERNES ROLLE
Gæsteskolerne sørger for, at eleverne ankommer til arrangementet, og at de deltager aktivt. Vi forventer, at lærerrepræsentanter fra gæsteskolen deltager i arrangementet. Kontakt os, hvis I ønsker assistance til planlægning af transporten.

LOGISTIK
Al logistik i forbindelse med arrangementet varetages af KarriereTanken/Manova.

Se hvordan det foregår i praksis

#KARRIERETANKEN

FOMO? Så følg os på Instagram, hvor du kan møde dedikerede repræsentanter fra de mange spændende uddannelser og brancher, som deltager på #karrieretanken.