OM KARRIERETANKEN

Vores mission er at forbinde den unge generation med uddannelse, karrierevalg og det fremtidige arbejdsmarked. Vi har beskæftiget os med uddannelses- og karrieremesser siden 1996, og vi bestræber os på at være de bedste til at organisere et gennemført uddannelsesbesøg for danske gymnasieelever, så eleverne modtager den rette information, inspiration og vejledning om fremtidig uddannelse og karriere.

VI SÆTTER FOKUS PÅ DE UNGES UDDANNELSESMULIGHEDER

KarriereTanken er en enestående uddannelsesmesse, hvor studerende på gymnasialt niveau kan hente inspiration og karriererådgivning om videreuddannelse og karrierevalg. Da karrierelæring er en del af gymnasiereformen, har vi sat fokus på karrierefortællinger og det personlige møde mellem uddannelsesinstitutioner og de unge på landets gymnasiale uddannelser. På KarriereTanken får de unge lejlighed til at stille indgående spørgsmål om studievalg, uddannelsesmuligheder og karrierevej. KarriereTankens mission er at skabe et uddannelsesforum, hvor gymnasieelever får den bedste karriere- og uddannelsesvejledning, så de er klædt på til at træffe et uddannelsesvalg på et oplyst grundlag.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os gerne hvis du vil vide mere om KarriereTanken

Anders Eriksen
T: 38 15 00 34
ae@manova.dk
Konsulent

VIL I HAVE BESØG AF KARRIERETANKEN?

14 + 5 =