Karrieretanken er en god ide

REFLEKSIONSØVELSER

Refleksionsøvelsernes formål er at give eleverne indblik i en konkret uddannelses- og karrierevej, som de kan reflektere over. Via refleksionsøvelserne får eleverne mulighed for i fællesskab at undersøge, vurdere og diskutere forskellige uddannelsesretninger og karrieremuligheder. Refleksionsøvelserne skal ses som et supplement og en forberedende aktivitet, som kan bruges før, under og efter besøget på KarriereTanken.

FØR KARRIERETANKEN

1. Undersøg hvilke videregående uddannelser og virksomheder du kan møde på dit besøg på KarriereTanken.

2. Udvælg tre videregående uddannelser eller virksomheder, du synes er spændende, og klik ind på deres respektive websites.

3. Lad dig inspirere af film fra disse websites. Klik på information, som fx omhandler studiemiljø, jobområder, optagelseskrav og undervisningsform.

4. Efter din research kan du have uopklarede spørgsmål. Noter spørgsmålene ned og medbring dem på KarriereTanken.

5. Diskuter i klassen, hvem I ønsker at komme i dialog med på Karrieretanken, hvorfor og hvad I overvejer at spørge om?

UNDER KARRIERETANKEN

1. Brug tiden på KarriereTanken fornuftigt. Få ny viden om de virksomheder og uddannelsesinstitutioner der er i dialogområdet, og deltag efterfølgende i to inspirerende karriereoplæg.

EFTER KARRIERETANKEN

1. Brug 5 min. på at tænke over  hvilket Karriereoplæg du vil kunne gengive fra for klassen.

2. Diskuter i klassen hvordan I oplevede KarriereTanken.Hvad var overraskende? Hvad var det bedste Karriereoplæg?

3. Gengiv et Karriereoplæg for klassen.

KarriereTanken