KARRIERETANKEN LIVE

KarriereTanken LIVE er en online platform, der hjælper elever på de gymnasiale uddannelser til at træffe det rette uddannelses- og karrierevalg. Jeres elever vil igennem 90 minutter blive præsenteret for fire forskellige karriereoplæg, der bliver streamet direkte ud i jeres undervisning. Eleverne har mulighed for at livechatte med oplægsholderne undervejs, så de kan få svar på eventuelle spørgsmål.

KarriereTanken LIVE er en unik mulighed for gymnasierne til at arbejde med karrierelæring, både før, under og efter arrangementet. Du kan se vores øvelser til eleverne her.

 

Se introfilmen for undervisere her   

Sådan foregår KarriereTanken LIVE for dig som underviser

KarriereTanken LIVE er et skemalagt arrangement, som er en del af undervisningen for  jeres elever. Det er vigtigt, at du som underviser er til stede i de 90 minutter, der er afsat til jeres gymnasium. Eleverne bør deltage på KarriereTanken LIVE i et klasseværelse eller lignende, så de sidder uforstyrret.

Forberedelse til KarriereTanken LIVE

Linket til jeres arrangement ligger enten i jeres skema eller i Lectio alt afhængig af din skole. Det er en god idé at tjekke, om alt virker inden selve arrangementet.

 

Hvert arrangement består af en introvideo og en række karriereoplæg, hvor jeres elever i alt skal vælge fire oplæg à 20 minutter. De vælger ét oplæg ad gangen. Vi anbefaler, at I forbereder jer på, hvilke karriereoplæg jeres elever kan deltage i. Se oversigten her.

 

Det er vigtigt for gennemførelsen af arrangementet, at alle elever har hver deres computer med høretelefoner samt en aktiv e-mail.

 

Materiale og information

For at få mest muligt ud af KarriereTanken LIVE opfordrer vi både elever og undervisere til at søge information om alle deltagende videregående uddannelser og organisationer.

 

Vi distribuerer brochuremateriale fra de enkelte oplægsholdere til jeres gymnasium forud for arrangementet som forberedende materiale.

Se de deltagende oplægsholdere her.

 

streaming til dit gymnasium

På det skemalagte tidspunkt går KarriereTanken LIVE online til jeres gymnasium. Det er vigtigt alle er klar. Vi starter med en lille introduktionsvideo inden de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner og organisationers karriereoplæg streames direkte ud til eleverne.

 

For at deltage i de forskellige karriereoplæg kræver det, at eleverne registrerer sig med deres e-mail*. 

* Vi bruger ikke elevernes e-mail til noget efterfølgende.

 

 

Livechat med eleverne

Under de enkelte karriereoplæg har eleverne mulighed for at livechatte med oplægsholderne, så de på bedste vis kan orientere om mulighederne indenfor netop deres organisation eller uddannelsesinstitution.

Karrierelæring

Vi vil gerne inspirere og forberede eleverne i forbindelse med KarriereTanken LIVE. Få et indblik i, hvordan du som underviser kan anvende refleksionsøvelser i undervisningen inden arrangementet, så at eleverne bliver mere målrettet og bevidste om, hvordan de får det optimale ud af at deltage på KarriereTanken LIVE.

 

Karrierelæring er en løbende proces og vi håber at jeres deltagelse på KarriereTanken LIVE kan motivere jeres elever til at søge mere information omkring netop deres fremtidsmuligheder.