KARRIERETANKEN LIVE

KarriereTanken LIVE  er en online platform, der giver videregående uddannelser og organisationer en unik mulighed for at komme bredt ud til de gymnasiale uddannelser og fortælle om, hvilke uddannelse-, karriere- og jobmuligheder din organisation eller uddannelsesinstitution har at tilbyde.

På KarriereTanken LIVE kommer man i dialog med de digitale indfødte på ungdomsuddannelserne (HHX, STX, HTX & HF), som alle står overfor et hav af uddannelses- og karrieremuligheder. Her er der mulighed for at rådgive, informere og inspirere til deres valg af videregående uddannelse og karriere.

Sådan foregår KarriereTanken LIVE for dig som oplægsholder

streaming til gymnasierne

Jeres karriereoplæg streames direkte ud til gymnasieeleverne som en del af undervisningen, og der vil være tilknyttet en underviser til hver klasse, som deltager på KarriereTanken LIVE i de 90 min. klassen er logget på.

Karriereoplægget er optaget på forhånd (se længere nede) og streames 6-8 gange pr. arrangement.

Livechat med eleverne

Under jeres karriereoplæg har I mulighed for at livechatte med eleverne, så I har en direkte dialog med den enkelte studerende og derved, på bedste vis, kan rådgive og vejlede om karrieremulighederne indenfor netop jeres organisation eller uddannelsesinstitution.

Dokumentation

Vi fremsender jer detaljerede data og dokumentation en gang om ugen. Her kan I blandt andet se, hvor mange der så jeres oplæg, hvor mange I chattede med, hvem I chattede med og hvilke spørgsmål I fik stillet.

 

Forberedelse og materiale

KarriereTanken LIVE tilsikrer, at eleverne forberedes forud for deres deltagelse og bliver forinden opfordret til at søge information om alle deltagende videregående uddannelser og organisationer. Dette sker bl.a. via en introduktionsfilm om KarriereTanken LIVE, og opfordring til at eleverne skal tilgå jeres websites og blive inspireret.

 

Vi distribuerer jeres eventuelle brochuremateriale til de enkelte gymnasier forud for arrangementet som forbedrende materiale.

Optagelse af karriereoplæg

I har forud for KarriereTanken LIVE mulighed for at få jeres karriereoplæg filmet i et professionelt studie og gjort det klar til at blive streamet i høj kvalitet. Filmen kan efterfølgende anvendes på alle de arrangementer med KarriereTanken LIVE, som I ønsker at deltage på.

Deltag i KarriereTanken LIVE

Vi håber du har lyst til at hjælpe de unge med valg af videregående uddannelse og karriere.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere.